کارشناس امور سیاسی: حاکمان عراق تحت نفوذ یک کشور همسایه با اقلیم کوردستان مخالفت می‌کنند

"طرف‌های شیعه‌ی عراقی از محمد شیاع السودانی حمایت نمی‌کنند"‌
سالم جاسم، کارشناس سیاسی عراقی
سالم جاسم، کارشناس سیاسی عراقی

اربیل (کوردستان ۲۴)– یک کارشناس علوم سیاسی می‌گوید که مقامات عراقی هر زمان که ضعیف باشند، به کوردها پناه می‌برند و اکنون تحت عراق با اقلیم کوردستان تحت نفوذ یک کشور همسایه با اقلیم کوردستان مخالفت می‌کنند.

سالم جاسم کارشناس علوم سیاسی روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۴۰۲، به کوردستان ۲۴ گفت: یکی از دلایل ناکامی محمد شیعاع السودانی، نخست‌وزیر عراق پس از دو سال ریاست دولت، عدم اتحاد و اتفاق‌نظر طرف‌های شیعی باهم است.

سالم جاسم گفت: " السودانی در میان طرف‌های شیعه تنها است و از او حمایت نمی‌شود، بنابراین به‌تنهایی نمی‌تواند موفق شود".

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: یک کشور همسایه نفوذ زیادی بر احزاب شیعه دارد و تصمیمات عراق را تحت کنترل خود قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: "مقامات کنونی عراق تحت نفوذ یک کشور همسایه با اقلیم کوردستان مخالفت می‌کنند."

وی گفت: "مقامات عراق هرگاه ضعیف می‌شوند به کوردها متوسل می‌شوند و هر وقت قوی شوند با آن‌ها مخالفت می‌کنند و این موضوع اکنون به‌طور نمایان مشاهده می‌شود."