بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان نسبت به روز قبل تغییر نکرد

یک هزار تومان ایران معادل ٢٧ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز پنج‌شنبه ١٠ اسفند ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

پیک دلار آمریکا: ۱۵۰۷٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۲۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا:  ۱۸٨۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٧ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبه ١٠ اسفند ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰٢ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۴٢ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۸٢ هزار دینار عراق