استقبال آمریکا از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان

"برای آینده اقلیم کوردستان بسیار مهم است"
نشان کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان
نشان کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم استقبال کرد و آن را برای آینده اقلیم کوردستان "بسیار مهم" دانست.

کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ٣ فوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، توسط رئیس اقلیم استقبال می‌کنند.

در بیانیه آمده است:"از یک انتخابات آزاد و عادلانه استقبال می‌کنیم که برای دموکراسی سالم و آینده اقلیم کوردستان، بسیار مهم است."

ریاست اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم با صدور یک فرمان رسمی، روز ١٠ ژوئن ٢٠٢٤ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، معین کرده است.

رئیس اقلیم پیش از این چند بار تاریخ برگزاری انتخابات را معین کرده است، اما برگزاری آن به دلیل به تعویق افتادن نشست دادگاه فدرال برای رسیدگی به شکایت در خصوص سهم جوامع از کرسی‌‌‌های پارلمان، به تعویق افتاده است.

دادگاه فدرال در ٢١ فوریه با صدور حکمی کرسی‌های پارلمان کوردستان را از ١١١ به ١٠٠ کاهش داد و در نتیجه آن جوامع از داشتن نماینده در پارلمان محروم شدند. همچنین اقلیم کوردستان به چهار حوزه انتخاباتی تقسیم شد و مسئولیت برگزاری انتخابات به عهده کمیسیون عالی انتخابات عراق، گذاشته شد.

ب.ن