جبهه ترکمانی: در انتخابات شرکت می‌کنیم

"رای‌دهندگان ترکمان حضور فعال داشته باشند"
مقر جبهه ترکمانی در اربیل
مقر جبهه ترکمانی در اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- جبهه ترکمانی، آمادگی خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان را اعلام کرد.

جبهه ترکمانی، امروز یکشنبه ١٧ مارس در بیانیه‌ای، اعلام کرد که در انتخابات دوره ششم پارلمان کوردستان، شرکت می‌کند.

این جبهه از رای‌دهندگان ترکمان در اقلیم کوردستان خواسته است که در انتخابات حضور فعال داشته باشند.

این در حالی است که دادگاه فدرال عراق، اخیرا با صدور حکمی کرسی‌های جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان در پارلمان را لغو کرده است.

در واکنش به حکم دادگاه، بیشتر احزاب و نیروهای سیاسی جوامع ترکمان و مسیحی، انتخابات را بایکوت کرده‌اند.

حکم دادگاه فدرال در رسیدگی به شکایت اتحادیه میهنی کوردستان صادر شد و مجلس شورای کوردستان، آن را تداوم خصومت‌های دادگاه با اقلیم کوردستان، توصیف کرد.

ریاست اقلیم کوردستان، روز ١٠ ژوئن را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات، اعلام کرده است.

ب.ن