نوال موسوی: ایران می‌خواهد اقلیم کوردستان را تضعیف کند

"ایران به شیوه‌های مختلف برای برهم زدن روابط اقلیم کوردستان و دولت فدرال تلاش می‌کند"
نوال موسوی، کارشناس سیاسی عراقی
نوال موسوی، کارشناس سیاسی عراقی

اربیل (کوردستان٢٤)- یک کارشناس سیاسی عراقی، می‌گوید که ایران می‌خواهد اقلیم کوردستان را تضعیف کند و به شیوه‌های مختلف برای برهم زدن روابط اقلیم و دولت فدرال تلاش می‌کند.

نوال موسوی، کارشناس سیاسی عراقی، روز پنجشنبه ٢١ مارس، در مصاحبه با کوردستان٢٤ با اشاره به فشارها علیه اقلیم کوردستان، گفت:"اقلیم کوردستان به خاطر پیشرفت‌هایی که داشته در سطح منطقه مطرح شده است. این با منافع ایران خوانایی ندارد و به همین دلیل ایران تلاش می‌کند اقلیم را تضعیف کند."

وی افزود که ایران با هدف تضعیف اقلیم کوردستان، دادگاه فدرال عراق را به کار گرفته است و قصد دارد که اقتصاد اقلیم را ضعیف کند و در جهت آن از نیروهای نیابتی‌اش استفاده می‌کند. "ایران با همکاری یک جریان عراقی به طور برنامه‌ریزی شده علیه اقلیم کوردستان، اعمال فشار می‌کند."

کارشناس سیاسی عراقی، خاطرنشان کرد که ایران به شیوه‌های مختلف برای برهم زدن روابط اقلیم کوردستان و دولت فدرال تلاش می‌کند.

ب.ن