آتش در بازار لنگه‌ی اربیل مهار شد

طی دو ماه گذشته این دومین بار است که بازار لنگه‌ی اربیل دچار آتش‌سوزی می‌شود
آتش‌سوزی در بازار لنگه‌ی اربیل
آتش‌سوزی در بازار لنگه‌ی اربیل

اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی دفاع مدنی اربیل از خاموش کردن آتش‌ در بازار "لنگه"‌ی اربیل خبر داد و گفت که علت ایجاد این آتش‌سوزی معلوم نیست.

کاروان میراودلی سخنگوی دفاع غیرنظامی اربیل روز دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۴۰۳ به کوردستان ۲۴ گفت: ۱۷ تیم پدافند غیرنظامی توانستند آتش‌سوزی در بازار لوازم دست دوم (بازار لنگه‌)ی اربیل را مهار کنند و اکنون در مرحله‌ی خنک سازی هستیم. وی گفت: این آتش دیگر قادر به گسترش نیست.

میراودلی گفت که آتش‌سوزی در دو مرحله رخ داده که مرحله‌ی اول در ساعت ۰۶:۴۳ بامداد به اتاق کنترل دفاع غیرنظامی اربیل تماس گرفته شد که یک آتش‌سوزی در بازار لنگه‌ی اربیل اتفاق افتاده است. پس از مهار این آتش‌سوزی بار دیگر ساعت ۰۷:۴۷ آتش شعله ور شد و توانسیتم این آتش‌ را هم کنترل کنیم.

طی کمتر از دو ماه این دومین بار است که بازار لانگه‌ی اربیل آتش سوزی می‌شود.

یکی از مغازه داران به خبرنگار کوردستا۲۴ گفت: "حوالی ساع۷  صبح آتش مهار شد. حدو۷۰۰ مغازه در آتش سوختند که بیشتر آنها حاوی اقلام خانگی و لباس‌های زنانه و مردانه بود