بهای یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۴۸۰ دینار عراق برابر است

هزار تومان ایران با ۲۴ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز دوشنبه ٢٠ فروردین ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا:۱۴۸۰دینار عراق

یک یورو: ۱۵۷۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ١٨٣۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۳۲.۱۰ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳٠٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان دوشنبه ٢٠ فروردین ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵۵۵ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۹۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۲۵ هزار دینار عراق