وزیر بهداشت اقلیم کوردستان در اربیل از تیم پزشکی نیروهای ائتلاف بین‌المللی استقبال کرد

روابط پزشکی درمانی و بهداشتی نیروهای ائتلاف با نهادهای اقلیم کوردستان مورد گفتگو قرار گرفت

اربیل(کوردستان۲۴)- وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان از فرمانده‌ی نیروهای ایتالیایی و تیم پزشکی ائتلاف استقبال کرد.

دکتر سامان برزنجی وزیر بهداشت اقلیم کوردستان به همراه دکتر دلووان محمد مدیرکل اداره‌ی بهداشت اربیل از تیم نظامی نیروهای ائتلاف، فرمانده‌ی نیروهای ایتالیایی و سرهنگ فرانچسکو مسئول تیم پزشکی این نیروها استقبال کرد.

در این دیدار تبادل تخصص و خدمات بهداشت، ایجاد ارتباط با نهادها و تیم‌های بهداشتی و برنامه‌هایی در خصوص، ظرفیت سازی، هماهنگی و تقویت روابط و ارائه‌ی کمک‌هایی پزشکی مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.