نچیروان بارزانی با سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در عراق دیدار کرد

برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان بررسی شد
دیدارهای نچیروان بارزانی با سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در عراق
دیدارهای نچیروان بارزانی با سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- در دیدار رئیس اقلیم کوردستان با سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در عراق، بر اهمیت برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، تاکید شد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ١٦ آوریل، به طور جداگانه با سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در عراق، دیدار کرد.

رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با پاتریک دوریل، سفیر فرانسه در عراق، درباره اوضاع داخلی اقلیم کوردستان، روابط فرانسه با عراق و اقلیم کوردستان و روابط اربیل و بغداد، گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف بر اهمیت برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان و مشارکت همه نیروها تاکید کرده و پیشرفت‌ها در مذاکرات بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال را مثبت ارزیابی کردند.

نچیروان بارزانی در دیدار با توماس سیلر، سفیر اتحادیه اروپا در عراق نیز در مورد انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان تبادل نظر کرده و توافق نظر داشتند که برگزاری انتخابات برای تجدید مشروعیت انتخاباتی و روند دموکراتیک، مهم است.

همچنین رونق دادن به روابط بازرگانی اتحادیه اروپا با عراق و اقلیم کوردستان، آخرین تحولات منطقه و اهمیت حفظ آرامش و ثبات، در این دیدار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ب.ن