وزارت دفاع آمریکا: تا زمانیکه تهدیدات سپاه پاسداران در عراق ادامه پیدا کند تعداد نیروهای ما بیشتر خواهد شد

"هماهنگی‌های نظامی را تعمیق می‌کنیم"
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید تا زمانیکه تهدیدات سپاه پاسداران در عراق ادامه پیدا کند، تعداد نیروهایشان در این کشور بیشتر خواهد شد.

سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه ١٦ آوریل در مصاحبه با کوردستان٢٤، روابط بین دولت عراق با آمریکا را "بسیار خوب" توصیف کرد و گفت تا زمانیکه داعش وجود دارد، نیروهای ایالات متحده در عراق خواهند ماند.

او با بیان اینکه به روابط با عراق اهمیت می‌دهند، تاکید کرد که حمایت‌های نظامی از ارتش عراق را ادامه می‌دهند و هیچ تغییری در روابط با آنها ایجاد نشده است و "وزیر دفاع آمریکا نیز این روابط را ارج می‌نهد."

سابرینا سینگ، گفت:"شبه‌نظامیان وابسته به ایران و سوریه به نیروهای ما حمله می‌کنند و تا زمانیکه تهدیدات سپاه پاسداران در عراق ادامه پیدا کند، تعداد نیروهای ما در آنجا بیشتر خواهد شد."

همچنین تاکید کرد که کمیته عالی نظامی را برای ارزیابی ماموریت نیروهایشان در عراق تشکیل داده‌اند "تا از نابودی داعش اطمینان پیدا کنیم. هماهنگی‌های نظامی را تعمیق می‌کنیم، تا اطمینان پیدا کنیم که امنیت منطقه حفظ خواهد شد."

و با تاکید بر اینکه داعش هنوز یک تهدید است، گفت حضور نیروهای ما در عراق و سوریه برای نابودی داعش است.

معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، یادآور شد که نیروهای عراق در رویارویی با داعش با نیروهای آمریکا همکاری می‌کنند و آمریکا به تجهیز نظامی آنها ادامه می‌دهد.

ب.ن