وزیر خارجه‌ی آلمان خواهان پاسخ دادن به حمله‌ی ایران به اسرائیل شد

۲۷ کشور اروپایی خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند
آلنا بائربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان
آلنا بائربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر خارجه‌ی آلمان پنجشنبه ۳۰ فروردین گفت گروه هفت باید به "حمله بی‌سابقه‌ی ایران به اسرائیل" پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنالنا بائربوک در نشست وزیران خارجه‌ی گروه هفت کشور صنعتی در کاپری ایتالیا افزود او و همتایانش در حال بررسی این واکنش هستند.

خانم بائربوک گفت ما در حال بحث برای اقدامات بیشتر هستیم زیرا مطمئنا باید این رویداد بی‌سابقه پاسخ داده شود. او در عین حال افزود که تشدید تنش در منطقه برای مردم خاورمیانه مهلک است.

وزیر خارجه‌ی آلمان و همچنین دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، یک روز پس از سفر به اسرائیل و مذاکراتی که با همتای اسرائیلی خود و همچنین با نخست‌وزیر اسرائیل داشتند، به نشست وزیران خارجه‌ی هفت کشور صنعتی در جزیره ایتالیایی کاپری رفته‌اند.

ایتالیا که ریاست نوبتی گروه هفت را برعهده دارد، بر تحریم‌ صنایع موشکی و پهپادی ایران که تولیدات آن در حمله شنبه شب سپاه پاسداران به اسرائیل استفاده شد، تأکید کرده است.

رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز چهارشنبه در نشستی در بروکسل، با برقراری تحریم‌های جدید علیه صنایع و عوامل دخیل در تولیدات موشکی و پهپادی ایران موافقت کردند.