سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق: لازم است انتخابات پارلمان کوردستان با شرکت همه به طور شفاف برگزار شود

اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد در انتخابات اقلیم کوردستان وظیفه‌ی مشاور را ایفا کند
توماس سیلر، سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق
توماس سیلر، سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)– سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق می‌گوید برگزاری انتخابات در اقلیم کوردستان مهم است و میان اربیل و بغداد در مورد موضوع نفت و صادرات نفت از اقلیم کوردستان پیشرفت‌هایی وجود دارد.

توماس سیلر سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، به کوردستان ۲۴ گفت که آنها نمی خواهند وارد موضوع انتخابات پارلمانی کوردستان شوند و می خواهند وظیفه‌ی مشاور را برای حل این نوع مسائل ایفا کنند.

توماس سیلر گفت که انتخابات در اقلیم کوردستان مهم است و به همین منظور با پرزیدنت بارزانی، مسرور بارزانی نخست وزیر و قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر اقلیم کوردستان دیدارهایی داشته است.

سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق برگزاری انتخابات پارلمانی کوردستان را با مشارکت همه و به صورت شفاف ضروری دانست.

وی گفت که آنها با دولت فدرال و اقلیم کوردستان همکاری می‌کنند تا زندگی راحت و مناسبی را برای شهروندان فراهم کنند.

توماس سیلر گفت: بین اربیل و بغداد در مورد موضوع نفت و صادرات نفت از اقلیم کوردستان پیشرفت‌هایی وجود دارد و همه منتظر حل این موضوع هستند.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه ۱۷ آوریل در اربیل از آقای توماس سیلر سفیر اتحادیه اروپا در عراق استقبال کرد.

اربیل (کوردستان ۲۴)– پرزیدنت مسعود بارزانی، روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، در اربیل از "توماس سیلر" سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق فدرال استقبال کرد.

در این دیدار درباره‌ی اوضاع سیاسی عراق و انتخابات اقلیم کوردستان تبادل نظر شد و پرزیدنت بارزانی تصریح کرد که پارت دموکرات کوردستان پس از قیام ١٩٩١ مردم کوردستان، برای دموکراسی و برگزاری انتخابات و گذار از مشروعیت انقلابی به مشروعیت قانونی تلاش کرده است. انتقاداتی که پارت دموکرات کوردستان از انتخابات دارد، به دلیل محروم‌کردن اقلیت‌ها افزایش مشکلات فنی و دستکاری‌کردن غیرقانونی قانون انتخابات و تلاش برای از پیش مهندسی‌کردن نتایج آن بوده است. پارت دموکرات هم در جهت حفظ ارزش‌های دموکراتیک و برگزاری انتخاباتی پاک و شفاف موضع‌گیری کرده است.

پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان همیشه از برگزاری انتخابات حمایت کرده و اکنون خواهان آن است که مشکلات فنی که مانع از برگزاری انتخابات مناسب می‌شود، هر چه سریعتر حل شود و سیغه‌ای مناسب برای شرکت‌کردن اقلیت‌ها و رعایت حقوق آنان یافته شود و از جامعه‌ی بین‌الملل و سازمان ملل متحد می‌خواهیم که برگزاری انتخاباتی پاک و شفاف را ضمانت کنند تا نتیجه‌ی انتخابات نشانه‌ی رأی مردم و تحمیل اراده‌ی واقعی ملت کوردستان باشد.