رئیس‌جمهور فرانسه: برای محافظت از سربازان خود و دوستانمان سامانه‌ی دفاع موشکی در اربیل مستقر کرده‌ایم

ماکرون با کوردستان روابط قوی داریم
ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه
ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه

اربیل (کوردستان ۲۴)– رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید ما برای محافظت از سربازان و دوستانمان سامانه‌ی دفاع موشکی در اربیل مستقر کرده‌ایم.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در پاسخ به خبرنگار کوردستان٢٤ گفت: " در مورد اربیل و کوردستان روابط ما با کورستان قوی است و فرانسه به همکاری با نیروهای پیشمرگه ادامه خواهد داد."

ررئیس‌جمهورفرانسه گفت: "شما می‌دانید که ما چقدر به امنیت نیروهای خود و امنیت متحدان خود در کل منطقه اهمیت می‌دهیم، بنابراین به روابط دوسانه‌ی خود با کوردستان بسیار متعهد هستیم و سامانه‌های دفاع موشکی را در آنجا مستقر کرده‌ایم".

ماکرون گفت: "ما سامانه‌ی پاتریوت را در اربیل نداریم، اما خودمان را تطبیق داده‌ایم. سامانه‌های ما به همراه سربازان و نیروهای ویژه به‌منظور دفاع از توانایی‌های ما و دوستانمان در آنجا مستقر شده‌اند."