ارزش یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۴۷۶ دینار عراق برابر است

بهای یک هزار تومان ایران معادل ۲۴ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۷۶دینار عراق

یک یورو: ۱۷۵۳ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۳۴ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۳۲ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۴ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵۶۵ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۵۰۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۳۵ هزار دینار عراق