فواد مجالی: امنیت و آرامش اقلیم کوردستان اردن را به تقویت روابط با اقلیم تشویق کرد

"تلاش می‌کنیم طرح‌های مشترک اجرا کنیم"
فواد مجالی، سرکنسول اردن در اقلیم کوردستان
فواد مجالی، سرکنسول اردن در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- سرکنسول اردن در اقلیم کوردستان، می‌گوید امنیت و آرامش اقلیم کوردستان، کشورش را به تقویت روابط با اقلیم تشویق کرده است و تلاش می‌کنند که طرح‌های مشترک اجرا کنند.

فواد مجالی، سرکنسول اردن در اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ٢٨ آوریل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، روابط اقلیم کوردستان و اردن را مورد توجه قرار داد و گفت که روابط بین دولت اقلیم و اردن "قوی، برادرانه و تاریخی است."

او با اشاره به اینکه کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، خواستار تقویت بیشتر روابط با اردن است، گفت که تلاش می‌کنند روابط را در همه زمینه‌ها توسع‌ دهند.

سرکنسول اردن، از برگزاری کنفرانس آموزش عالی بین اقلیم و اردن در آینده نزدیک خبر داد و گفت که با حضور هیئت وزارت آموزش عالی و ٢١ دانشگاه اردن برگزار می‌شود.

او درباره این کنفرانس که قرار است در اقلیم کوردستان برگزار شود، گفت هدف از آن توسعه بیشتر روابط است.

همچنین تاکید کرد که برای داوطلبان تحصیل هم در اردن و هم در اقلیم کوردستان، تسهیلات فراهم می‌شود و در آن خصوص تفاهم‌نامه امضا خواهند کرد.

و نیز یادآور شد که در سال گذشته به ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، کنفرانس بهداشت و درمان بین اردن و اقلیم کوردستان، برگزار شده است.

مجالی، خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان یکی از مناطق آرام و توسعه یافته در منطقه است و ضمن تبریک به اقلیم کوردستان و رهبری آن به خاطر حفظ امنیت و آرامش، گفت:"این شرایط، اردن را به تقویت روابط با اقلیم تشویق کرد."

سرکنسول اردن در اقلیم کوردستان، تاکید کرد که در صددند در بخش‌های آموزش عالی، بهداشت، تجارت و سرمایه‌گذاری، روابط خود را با اقلیم کوردستان به پیش ببرند و تلاش می‌کنند که طرح‌های مشترک اجرا کنند.

ب.ن