میشل کامروتا: اقلیم کوردستان به منطقه قابل توجه برای باستان‌شناسان تبدیل شده است

"در سطوح سیاسی، دیپلماسی، نظامی و فرهنگی روابط قوی با اقلیم کوردستان داریم"
میشل کامروتا، سرکنسول ایتالیا در اقلیم کوردستان
میشل کامروتا، سرکنسول ایتالیا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- سرکنسول ایتالیا در اربیل، می‌گوید که اقلیم کوردستان به منطقه قابل توجه برای باستان‌شناسان تبدیل شده است و کشورش در سطوح سیاسی، دیپلماسی، نظامی و فرهنگی روابط قوی با اقلیم کوردستان دارد.

میشل کامروتا، سرکنسول ایتالیا در اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ٢٩ آوریل، در جریان کارگاه باستان‌شناسی که با حضور ١١ تیم ایتالیایی در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد، در مصاحبه با گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که کشورش با اعتقاد به دیپلماسی فرهنگی به روابط خود با اقلیم کوردستان ادامه می‌دهد.

وی افزود که در دو دهه گذشته، اقلیم کوردستان به منطقه قابل توجه برای باستان‌شناسان تبدیل شده است.

او در ادامه گفت لازم است که ملل و جوامع درباره تاریخ و گذشته خود اطلاع داشته باشند. "اهمیت دادن به این بخش یک نوع فعالیت اقتصادی و گردشگری محسوب می‌شود و اشتغالزایی در پی دارد."

سرکنسول ایتالیا، یادآور شد که کشورش در سطوح سیاسی، دیپلماسی، نظامی و فرهنگی روابط قوی با اقلیم کوردستان دارد. "ما گردشگری و میراث فرهنگی را در چارچوب دیپلماسی فرهنگی برای برقراری ارتباط با ملت‌ها و گسترش صلح، در نظر می‌گیریم."

تیم‌های باستان‌شناسی ایتالیا از سال ٢٠١١ در اقلیم کوردستان، فعالیت دارند.

ب.ن