ریبر احمد: دولت اقلیم کوردستان به کمک بخش خصوصی طرح بیمه‌ی اجتماعی را اجرا خواهد کرد

این طرح نیازمند به‌روزرسانی نظامی بانکی است
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر کشور اقلیم کوردستان در اولین کنفرانس بخش بیمه و تأمین اجتماعی وزارت دارایی و اقتصاد گفت که طرح بیمه و تأمین اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی از سوی دولت اقلیم کوردستان به اجرا گذاشته خواهد شد.

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان روز یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، در چارچوب اولین کنفرانس بخش بیمه و امنیت وزارت دارایی و اقتصاد گفت که  بخش بیمه و تأمین اجتماعی در جهت خدمت به مردم فرایندی مالی میان مردم و دولت است به همیج جهت دولت به کمک و توجه بخش خصوصی نیاز دارد.  

وزیر گفت: بخش بیمه نیازمند احیای بخش بانکی است و مسرور بارزانی رئیس اقلیم کوردستان از قبل تلاش در جهت احیای نظام بانکی را در پیش گرفته و طرح بانکی حساب من یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌ها ست که باعث توسعه‌ی خدمات بانکی در اقلیم کوردستان خواهد شد.