کمیسیون عالی انتخابات اقدامات برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان را متوقف کرد

"تا زمان رسیدگی به شکایت"
نشان کمیسیون عالی انتخابات عراق
نشان کمیسیون عالی انتخابات عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- کمیسیون عالی انتخابات عراق می‌گوید که تمامی اقدامات برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان را متوقف کرده است.

پس از آنکه دادگاه فدرال عراق، روز گذشته اعلام کرد اجرای بند دوم از ماده (٢) قانون انتخابات اقلیم کوردستان را متوقف کرده است، امروز چهارشنبه ٨ مه، کمیسیون عالی انتخابات عراق از متوقف شدن تمامی اقدامات برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، خبر داد.

دادگاه فدرال عراق، روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجرای بند دوم ماده (٢) قانون انتخابات اقلیم کوردستان، مبنی بر اینکه تعداد کرسی‌های پارلمان اقلیم ١٠٠ کرسی است و در بین استان‌های اقلیم تقسیم شده، متوقف شده است.

توقف اجرای این بند، پس از آن می‌آید که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، علیه حکم دادگاه فدرال مبنی بر کاهش کرسی‌های پارلمان از ١١١ به ١٠٠ کرسی، شکایت کرد.

جومانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق به کوردستان٢٤ گفت که تا زمان رسیدگی به شکایت، تمامی اقدامات متوقف شده‌اند.

پارت دموکرات کوردستان و بیشتر احزاب جوامع ملیتی و دینی اقلیم، حکم دادگاه را نقض حقوق جوامع ملیتی و دینی دانسته و در واکنش به آن، انتخابات را تحریم کردند.

در نتیجه حکم دادگاه فدرال، جوامع ملیتی و دینی اقلیم، از سهم خود از کرسی‌های پارلمان محروم شدند.

این حکم در سطح بین‌المللی نیز با مخالفت وسیع مواجه شد.

ب.ن