نشست عادی هیئت دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی برگزار شد

دخست‌وزیر بر محافظت از بازارهای اقلیم کورستان تأکید کرد

اربیل (کوردستان۲۴)- نشست عادی هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ١٩ شهریور۱۴۰۳، بە ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی و با حضور قباد معاون نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینە برگزار شد.

مسرور بارزانی در ابتدای این نشست به نمایندگی از شورای وزیران نگرانی خود را از آتش‌سوزی در بازار باستانی اربیل ابراز داشت و با  خسارت‌دید‌گان ابراز همدردی کرد و بر لزوم رعایت دستورالعمل‌ها و اقدامات ایمنی در سراسر اقلیم کوردستان و جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی به ویژه در اماکن عمومی تاکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری نهاد‌های مربوطه در دولت و یونسکو بازار تاریخی و باستانی اربیل را احیا کنیم.

در بخش اول این نشست به موضوع حقوق کارمندان کوردستان میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال پرداخته شد و اقدام داوطلبانه‌ی دولت اقلیم کوردستان در مورد درآمد‌های غیرنفتی و پرداخت حقوق کارمندان در نظام بانکی مورد بحث قرارگرفت.

نخست‌وزیر تاکید کرد که تمامی وظایف و تعهدات از سوی دولت اقلیم کردستان انجام شده است و دولت فدرال باید حقوق و امتیازات مالی اقلیم کردستان را ارسال کند و هرگونه مشکل و اختلافات سیاسی نباید مانعی برای ارسال حقوق باشد.

در بخش دوم این نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان استخدام دائمی کارمندان قراردادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیم گرفت نتیجه‌ی تحقیقات و بررسی‌ها در این مورد ظر۱۵ روز تکمیل شود و تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ شود.

اعضای هیئت دولت در پایان این نشست گزارش بیگرد طالبانی وزیر کشاورزی و منابع آبی و نتایج سفر اخیر هیئت وزارتخانه‌ی کشاورزی در مورد جذب محصول گندمکاران و برنامه‌ی احداث طرح‌های آبیاری در اقلیم کورستان  را استماع کردند.