شرکت تیم کوردستان٢٤ در دوره‌های آموزشی اداره ملی رادیو و تلویزیون چین

بزرگترین موسسه آموزش رسانه در چین است
گروهی از روزنامه نگاران شرکت کننده در کارگاه آموش رسانه در چین
گروهی از روزنامه نگاران شرکت کننده در کارگاه آموش رسانه در چین

اربیل (کوردستان٢٤)- تیم موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤ در دوره‌های آموزشی موسسه تحقیقات و آموزش اداره ملی رادیو و تلویزیون چین، شرکت کرد.

یک تیم موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤ به دعوت کنسولگری چین در اربیل، در کارگاه رسانه‌ای موسسه تحقیقات و آموزش NRTA آن کشور شرکت کرد.

در این کارگاه که شماری از روزنامه‌‌نگاران آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین هم حضور داشتند، ژائو منجی، معاون مدیر موسسه و معاون وزیر رسانه در جمهوری خلق چین، مطالبی درباره تاریخ رسانه در چین و تحولات و پیشرفت‌های رسانه در آن کشور ارایه کرد.

همچنین درباره اینترنت، تلویزیون و رادیو مباحثی مطرح شده و تشخیص اخبار جعلی و تاثیرات تبلیغات رسانه‌ای تشریح شده است.

موسسه تحقیقات و آموزش اداره ملی رادیو و تلویزیون (NRTA)، جمهوری خلق چین، بزرگترین موسسه آموزشی در صنعت رادیو، تلویزیون، رسانه آنلاین و صنعت سمعی و بصری در چین است.

0

ب.ن