دیندار زیباری: باید اسناد جنایات داعش در اقلیم کوردستان به نهادهای دولت اقلیم تحویل داده شوند

"تا در محاکمه تروریست‌های داعش از آنها استفاده شود"
دیندار زیباری، هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان و زیدان خلف، مشاور نخست وزیر عراق در امور حقوق بشر
دیندار زیباری، هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان و زیدان خلف، مشاور نخست وزیر عراق در امور حقوق بشر

اربیل (کوردستان٢٤)- مقام دولت اقلیم کوردستان، تاکید کرد که باید اسناد جمع‌آوری شده جنایات داعش در اقلیم کوردستان به نهادهای دولت اقلیم تحویل داده شوند تا در محاکمه تروریست‌های داعش از آنها استفاده شود.

دیندار زیباری، هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ١٦ مه در بغداد با زیدان خلف، مشاور نخست وزیر عراق در امور حقوق بشر، دیدار کرد.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان در این دیدار درباره مسائل مربوط به محاکمه عناصر گروه تروریستی دولت اسلامی – داعش، گفت‌وگو شده است.

زیباری تاکیده کرده است که دولت اقلیم کوردستان در چارچوب هماهنگی‌ها با تیم تحقیقاتی سازمان ملل در خصوص جنایات داعش - یونیتاد، در نهادهای مربوطه دولت تیم‌هایی را برای استرداد اسناد جنایات داعش در اقلیم کوردستان که توسط یونیتاد جمع‌آوری شده‌اند، تشکیل داده است.

وی یادآور شد که تاکنون شمار زیادی از قربانیان داعش و بستگانشان در اقلیم کوردستان آواره هستند.

وی افزود که باید اسناد جمع‌آوری شده به نهادهای دولت اقلیم کوردستان تحویل داده شوند تا در محاکمه تروریست‌های داعش از آنها استفاده شود.

مشاور نخست وزیر عراق نیز با بیان اینکه در گذشته هماهنگی با دولت اقلیم کوردستان در سطح بالایی بوده و در آینده هم به همان روال پیش خواهد رفت. گفت که لازم است در استرداد اسناد جنایت داعش با دفتر هماهنگ کننده وکالت بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان، هماهنگی شود.

ب.ن