ودانت پاتل: آمریکا برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان به طور مستقیم با طرف‌های مربوطه در تماس است

"توسعه مسیرهای مختلف برای انتقال انرژی عراق به بازارهای جهان به نفع عراق و آمریکا است"
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، می‌گوید که تلاش‌ها برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان، ادامه دارند.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ١٧ مه در یک کنفرانس خبری به موضوع ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت که آمریکا به طور مستقیم با بغداد، آنکارا و اربیل و شرکت‌های مربوطه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم در تماس است.

وی افزود که توسعه مسیرهای مختلف برای انتقال انرژی عراق به بازارهای جهان به نفع عراق و آمریکا است.

صادارت نفت اقلیم کوردستان در ٢٥ مارس ٢٠٢٣ با حکم دادگاه پاریس، مبنی بر نقض قراردادهای نفتی با عراق از سوی ترکیه، متوقف شد.

مذاکرات برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان، بین دولت اقلیم و دولت فدرال و دولت ترکیه، ادامه دارد.

ب.ن