وزیر اوقاف و امور دینی: تلاش‌هایی برای احیای مرکزگرایی در عراق در جریان است

"آنچه عراق را با آن همه مسائل و رنج مواجه کرد عدم اعتقاد به حل مسئله کوردستان بر مبنای قانون اساسی بود"
پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان
پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان، با اشاره به اینکه در عراق تلاش‌هایی برای احیای مرکزگرایی در جریان است، گفت آنچه عراق را با آن همه مسائل و رنج مواجه کرد، عدم اعتقاد به حل مسئله کوردستان بر مبنای قانون اساسی بود.

پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ٢٢ مه در همایش (فدرالیسم تضمین کننده ثبات و همزیستی مسالمت‌آمیز) که در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد، در سخنانی گفت:"قانون اساسی عراق که همه به آن رای داده‌ایم، متاسفانه اکنون کسانی هستند به آن اعتقاد ندارند... اکنون تلاش‌هایی برای احیای مرکزگرایی در عراق در جریان است و این یک فاجعه بسیار بزرگ است. از گذشته درس عبرت نگرفته‌اند. آنچه عراق را با آن همه مسائل و رنج مواجه کرد، عدم اعتقاد به حل مسئله کوردستان بر مبنای قانون اساسی بود."

و با اشاره به اینکه شرایط تاریخی عراق با کشورهای دیگر فرق دارد، گفت:"عراق در سال ١٩٢٢ و ١٩٢٣ به اجبار تشکیل و جوامع آن به هم سنجاق شدند. به همین دلیل اگر بخواهیم عراق را حفظ کنیم و حضور خود را در آن احساس کنیم، باید بر مبنای قانون اساسی، فدرالیسم به طور کامل اجرا شود."

همچنین یادآور شد که در سال ١٩٨٥ با سقوط رژیم پادشاهی، ملامصطفی بارزانی، رهبر جنبش کورد از اتحاد جماهیر شوروی به عراق باز گشت و انتظار می‌رفت که وضعیت جدیدی پدید آید. "در سال ١٩٥٩ قانون اساسی عراق تدوین شد و قرار بود بر مبنای آن، کشور با شراکت کورد و عرب مدیریت شود، اما قانون نقض شد و از آن زمان تاکنون عدم پایبندی به قانون ادامه دارد."

وزیر اوقاف و امور دینی با تاکید بر اینکه کورد در تدوین قانون اساسی عراق جدید، نقش داشته است. گفت در حال حاضر هم تلاش می‌شود که مرکزگرایی گذشته در عراق احیا شود.

ب.ن