شرکت وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان در مجمع جهانی آموزش

"آینده آموزش در جهان بررسی شد"
هیئت وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان در مجمع جهانی آموزش در لندن
هیئت وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان در مجمع جهانی آموزش در لندن

اربیل (کوردستان٢٤)- هیئت وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان در مجمع جهانی آموزش، در مباحث مربوط به آینده آموزش در جهان مشارکت کرد.

بر اساس بیانیه وزارت آموزش و پرورش، هیئتی از وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ٢٢ مه، در مجمع جهانی آموزش شرکت کرد.

در بیانیه آمده است:"همایش امسال میزبان ١٤٠ وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی، همراه با مربیان پرورشی، سازمان‌های آموزشی و موسسات بین‌المللی است."

مجمع جهانی آموزش یک رویداد بزرگ است که جهات مربوطه را گرد هم می‌آورد تا آینده آموزش را بررسی کنند. و فرصتی برای به اشتراک گذاشتن بهترین روش‌ها و تشخیص نواقص در بخش آموزش و یافتن راه‌حل‌های نوآورانه را فراهم می‌کند. این رویداد همچنین بر اهمیت آموزش با کیفیت برای همه، تمرکز دارد.

مجمع جهانی آموزش در لندن، پایتخت بریتانیا برگزار شد.

0

ب.ن