کاشت هزاران اصله درخت زیتون در اطراف اربیل

"خاک کوردستان برای تولید زیتون بسیار مناسب است"
طرح کاشت درختان زیتون در منطقه کسنزان اجرا می‌شود
طرح کاشت درختان زیتون در منطقه کسنزان اجرا می‌شود

اربیل (کوردستان٢٤)- قرار است هزاران اصله درخت زیتون در اطراف پایتخت اقلیم کوردستان کاشته شوند و یک باغدار می‌گوید که خاک کوردستان برای تولید زیتون بسیار مناسب است.

وزارت کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در اطراف اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، بیش از ٢٠ هزار اصله درخت زیتون، کاشته می‌شوند.

بر پایه بیانیه وزارت کشاورزی، طرح کاشت درختان زیتون در منطقه کسنزان، اجرا می‌شود.

این طرح پس از بررسی‌های مدیریت کل باغداری و جنگل‌ها تصویب شده و موسسه "روانگه" و سازمان "جی آی زد" آلمان، از آن حمایت مالی خواهند کرد.

شاکر محمد از باغداران اربیل، به کوردستان٢٤ گفت:"خاک کوردستان بسیار حاصلخیز و مناسب است برای تولید زیتون، به طوریکه ما را از واردات زیتون بی‌نیاز می‌کند."

چند سالی است که تولید زیتون در اقلیم کوردستان مورد توجه قرار گرفته و در هفت کارخانه اقلیم روغن زیتون تولید می‌شود.

ب.ن