بهای یک دلار آمریکا معادل ۱۴۵۵دینار عراق است

یک هزار تومان ایران معادل ۲۴ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای پنج‌شنبه ٣ خرداد ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:
یک دلار آمریکا ۱۴۵۵دینار عراق
یک یورو: ۱۵۵۰ دینار عراق
یک پوند بریتانیا: ١٨٢٠ دینار عراق
یک لیره‌ی ترکیه: ۴۴  دینار عراق
هزار تومان ایران ۲۴  دینار عراق
بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای پنج‌شنبه ٣ خرداد ١۴٠٣، به این شرح است:
 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۵ هزار دینار عراق
یک مثال طلای عیار ٢١- ۴۸۵ هزار دینار عراق
یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۵ هزار دینار عراق