مسرور بارزانی و سفیر کویت بر توسعه‌ی روابط کویت و اقلیم کوردستان تأکید کردند

کویت به نقش و جایگاه اقلیم کوردستان احترام می‌گذارد

نخست‌‌وزیر اقلیم کوردستان با سفیر کویت در عراق دیدار کرد و در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط دوستانه‌ی اقلیم کوردستان و دولت کویت تأکید شد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبه ٣ خرداد ۱۴۰۳، با "طارق عبدالله الفرج" سفیر کویت در عراق و هیئت همراه دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور عثمان آل داوود، سرکنسول کویت در اقلیم کوردستان برگزار شد، مسرور بارزانی بر اهمیت تقویت روابط دوستانه میان اقلیم کوردستان و دولت کویت که در مبارزه با ظلیم و دیکتاتوری دارای سابقه‌ی مشترک هستند، تاکید کرد.

سفیر کویت در عراق در ادامه‌ی این دیدار گفت که کویت به نقش و جایگاه اقلیم کوردستان احترام می‌گذارد و بر تمایل کشورش برای توسعه‌ی روابط دوجانبه تاکید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، در خصوص فرصت‌های ترویج سرمایه‌گذاری کویت در اقلیم کوردستان در زمینه‌های مختلف تبادل نظر شد.