جاده‌ی توسعه‌ی عراق به سفارش مسرور بارزانی از اقلیم کوردستان عبور می‌کند

جاده‌‌ و راه‌آهن توسعه‌ی عراق با عبور از اقلیم کوردستان بندر فاو را به مرز ترکیه متصل می‌کند

وزارت حمل و نقل اقلیم کوردستان، مدیرکل راه‌آهن عراق و شرکت ایتالیایی مجری توسعه‌ی راه‌آهن جاده‌ی توسعه‌ی در عراق، یادداشت تفاهم امضا کردند.

امضای این تفاهم‌نامه به توصیه‌ی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، انجام شده است که در۱۲ می۲۰۲۴ در چارچوب سمپوزیوم خشکسالی و تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و جمعیتی عراق پیشنهاد داده بود.

نخست‌وزیراقلیم کوردستان در پنلی در این سمپزیوم گفت که مسیر جاده‌ی توسعه از شرق دجله می‌گذرد که هزینه‌ی کمتر و از نظر اقتصادی مفیدتر خواهد بود، نه آن گونه که بغداد پیشنهاد کرده است از غرب دجله عبور کند.

جاده‌ی توسعه شامل راه‌آهن و بزرگراه بین‌المللی است که به طول هزار و ٣١٧ کیلومتر از بندر فاوی در جنوب عراق شروع می‌شود و پس از عبور از مناطق عراقی در شرق رودخانه‌ی دجله در دشت نینوا، از اقلیم کوردستان می‌گذرد و به منطقه‌ی "سمیل" و "درابون" در مرز ترکیه می‌رود. عبور این جاده از شرق دجله علاوه بر کاهش هزینه و افزایش امنیت، این مسافت را بیش از ۳۲ کیلومتر کاهش می‌دهد.