سرکنسول قطر: گشایش کنسولگری قطر در اربیل آغاز مرحله‌ای جدید در روابط است

"در آینده نزدیک همکاری سرمایه‌گذاران قطر و سرمایه‌گذاران اقلیم کوردستان کلید می‌خورد"
حسین بن علی صالح، سرکنسول قطر در اقلیم کوردستان
حسین بن علی صالح، سرکنسول قطر در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- سرکنسول قطر، گشایش کنسولگری کشورش در پایتخت اقلیم کوردستان را آغاز مرحله‌ای جدید در روابط توصیف کرد و گفت که در آینده نزدیک، همکاری سرمایه‌گذاران قطر و سرمایه‌گذاران اقلیم کوردستان کلید می‌خورد.

حسین بن علی صالح، اولین سرکنسول قطر در اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ٢٦ مه، در جریان گشایش کنسولگری کشورش در اربیل، در خصوص فعالیت‌هایشان به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که اقلیم کوردستان فضای مناسبی برای فعالیت اقتصادی دارد و در آینده طرح‌های بسیاری در چارچوب سرمایه‌گذاری قطری اجرا خواهند کرد.

وی افزود که در آینده نزدیک، همکاری سرمایه‌گذاران قطر و سرمایه‌گذاران اقلیم کوردستان کلید می‌خورد.

او همچنین حضور مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و احمد حسن الحمادی، دبیرکل وزارت امور خارجه قطر در مراسم گشایش کنسولگری را نشان دهنده روابط قوی بین اقلیم کوردستان و قطر دانست.

سرکنسول قطر با اشاره به اینکه روابط بین اقلیم کوردستان و قطر تاریخی است، گشایش کنسولگری کشورش در پایتخت اقلیم کوردستان را آغاز مرحله‌ای جدید در روابط توصیف کرد.

ب.ن