سخنگوی کمیسیون: از ریاست اقلیم کوردستان درخواست می‌کنیم تاریخ جدیدی برای برگزاری انتخابات تعیین کند

برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان چند بار به تعویق افتاده است
نشان کمیسیون عالی انتخابات عراق
نشان کمیسیون عالی انتخابات عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید از ریاست اقلیم کوردستان درخواست می‌کنند تاریخ جدیدی برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، تعیین کند.

جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز سه‌شنبه ٢٨ مه، به گزارشگر کوردستان٢٤ در بغداد گفت که کمیسیون از ریاست اقلیم کوردستان درخواست می‌کند که تاریخ جدیدی برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، تعیین کند.

برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، به دلیل اختلافات بین نیروهای سیاسی، چند بار به تعویق افتاده است.

بار آخر با اعتراض پارت دموکرات کوردستان به حذف کرسی‌های جوامع ملیتی و دینی از پارلمان، بنا به حکم دادگاه فدرال عراق، برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.

دادگاه فدرال در رسیدگی به شکایت مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، برای جوامع ملیتی و دینی، تعداد پنج کرسی در نظر گرفته است. اگرچه این، رضایت جوامع را جلب نکرده است، اما انتظار می‌رود زمینه‌ساز توافق و در نتیجه برگزاری انتخابات باشد.

ب.ن