پیشنهاد کمیسیون برای تاریخ برگزاری انتخابات

"در نامه‌ای به ریاست اقلیم کوردستان"
نشان کمیسیون عالی انتخابات عراق
نشان کمیسیون عالی انتخابات عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- کمیسیون عالی انتخابات عراق، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان را به ریاست اقلیم، پیشنهاد کرده است.

بر پایه گزارش رسیده به کوردستان٢٤، در نامه‌ای که رئیس کمیساریای کمیسیون عالی انتخابات عراق به ریاست اقلیم کوردستان ارسال کرده است، کمیسیون روز ٥ سپتامبر ٢٠٢٤ را برای برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، پیشنهاد کرده است.

پیش از این نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم ١٠ ژوئن را برای برگزاری انتخابات تعیین کرده بود.

برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، به دلیل اختلافات بین نیروهای سیاسی، چند بار به تعویق افتاده است.

بار آخر با اعتراض پارت دموکرات کوردستان به حذف کرسی‌های جوامع ملیتی و دینی از پارلمان، بنا به حکم دادگاه فدرال عراق، برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.

دادگاه فدرال پس از رسیدگی به شکایت مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، برای جوامع ملیتی و دینی، تعداد پنج کرسی در نظر گرفته است. اگرچه این، رضایت جوامع را جلب نکرده است، اما انتظار می‌رود زمینه‌ساز توافق و در نتیجه برگزاری انتخابات باشد.

ب.ن