نشست افسران عالی‌رتبه‌ی ائتلاف به ریاست وزیر پیشمرگه‌ی اقلیم کوردستان تشکیل جلسه دادند

در این نشست بر توسعه‌ی حمایت نیروهای ائتلاف از نیروهای پیشمرگه تأکید گردید

وزیر پیشمرگه همکاری مستشاران ارشد نظامی ائتلاف و تیم دفتر همکاری امنیتی آمریکا در عراق و اقلیم کوردستان را دلیل مهمی برای پیشرفت و توسعه‌ی بیشتر وزارت پیشمرگه توصیف کرد.

 شورش اسماعیل وزیر پیشمرگه ریاست نشست عالی وزارت پیشمرگه، تیم مشاور ائتلاف و دفتر هماهنگی همکاری امنیتی آمریکا در اقلیم کوردستان را بر عهده گرفت.

در این نشست درباره تشکیل لشکر‌ها، رهبری و کنترل، روند بانکی شدن حقوق همه‌ی نیروهای پیشمرگه و راهبرد برنامه اصلاحات در نیروهای پیشمرگه بحث و تبادل نظر شد.  

وزیر پیشمرگه از سرهنگ مک کنزی، رئیس مشاوران ارشد نظامی ائتلاف و سرهنگ گاچرو، رئیس دفتر همکاری امنیتی ایالات متحده به دلیل همکاری و هماهنگی مستمر با وزارت پیشمرگه قدردانی کرد و گفت: همکاری‌های مشاوران عالیرتبه‌ی نظامی ائتلاف و تیم اداره‌ی همکاری امنیتی آمریکا در عراق و اقلیم کوردستان برای ما بسیار مهم و از عوامل مهم پیشرفت و توسعه‌ی بیش‌تر وزارت پیشمرگه‌ی کوردستان است.