مقتدی صدر: دموکراسی آمریکایی‌ها فریب‌کاری است

"وعده‌های آمریکا معیارهای دوگانه و سیاست‌های یک بام و دو هواست"

مقتدی صدر با اشاره به طرح ادعای انسانیت توسط امریکایی‌ها و حمایت آنها از اسرائیل در غزه، تاکید کرد دموکراسی و وعده‌های آمریکا معیارهای دوگانه و سیاست‌های یک بام و دو هواست.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، مقتدی صدر گفت: "اگر هر کشور یا حاکم دیگری همین کارهای هولناک "صهیونیست‌ها" در بمباران اردوگاه‌ها و به‌جای ماندن اجساد سوخته زنان و کودکان را انجام می‌داد که عرق شرم بر پیشانی بشریت نشانده است یا اینکه قطعنامه‌های سازمان ملل را در برابر دیدگان مردم جهان و کشورها پاره یا از تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری سرپیچی می‌کرد؛ زمین‌وزمان به هم می‌ریخت."

رهبر جریان صدر در ادامه افزود: "دموکراسی و آزادی مدنظر آمریکا و اذناب آنها، نوعی فریبکاری و استانداردهای دوگانه است چرا که این چیزها را برای دیگران منع می‌دانند اما برای "رژیم صهیونیستی" به‌عنوان فرزند نازپرورده خود مباح و مجاز می‌داند.

مقتدی‌ صدر در پایان خاطرنشان کرد: "کسانی که ادعای انسانیت دارند از تروریسم "رژیم صهیونیستی" در غزه حمایت می‌کنند و چشمان خود را بر این کشتارها، نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی بسته‌اند."