ماراتن "گام آزاد" در زاخو

دوندگان شرق کوردستان بیشتر جوایز را از آن خود کردند
دوندگان در ماراتن زاخو
دوندگان در ماراتن زاخو

اربیل (کوردستان٢٤)- در ماراتن "گام آزاد" در شهر زاخو، دوندگان شرق کوردستان، بیشترین جوایز را از آن خود کردند.

امروز جمعه ٣١ مه با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤، ماراتن "گام آزاد" در شهر زاخو با مشارکت حدود شش هزار دونده از بخش‌های مختلف کوردستان و دوندگان عراقی و خارجی برگزار شد.

در این ماراتن، دوندگان مسافت ١٠ کیلومتری را دویدند و بیشتر برندگان از شرق کوردستان بودند.

به برنده اول دو میلیون دینار، برنده دوم یک میلیون و پانصد هزار دینار و برنده سوم ٧٥٠ هزار دینار به عنوان جایزه اهدا شد.

از پسران، حسین کیهان، مقام اول، عقیل یابه، مقام دوم و ریوینگ محمود، مقاوم سوم را کسب کردند.

و دختران، بشرا رئوف، مقام اول، مهربان علی، مقام دوم و فوزیه بدران و سُهام طاها به طور مشترک، مقام سوم را کسب کردند.

0
0
0

 

ب.ن