یک دلار آمریکا در صرافی‌های اقلیم کوردستان با ۱۴۵۴ دینار عراق برابر است

یک هزار تومان ایران معادل ٢١ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای  چهارشنبه ١٦ خرداد ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۵۴ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۴۰ دینارعراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۱۷ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۳ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۱ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای چهارشنبه ۱۶ خرداد ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ۲۱- ۴۸۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۰ هزار دینار عراق