سیروان محمد: سرشماری نوامبر هیچ ارتباطی با مسائل مناطق مورد مناقشه ندارد

"پرسش در مورد ملیت و مذهب را حذف کرده‌ایم"
سیروان محمد، معاون وزیر برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان
سیروان محمد، معاون وزیر برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- یک مقام وزارت برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان، می‌گوید که با بغداد توافق کرده‌اند از نتایج سرشماری نوامبر آینده برای مقاصد سیاسی بهره‌گیری نشود و در پرسش‌نامه سرشماری، پرسش ملیت و مذهب را حذف کرده‌اند. او تاکید کرد که این سرشماری هیچ ارتباطی با اختلافات مربوط به مناطق مورد مناقشه ندارد.

سیروان محمد، معاون وزیر برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان، امروز جمعه ٧ ژوئن در مصاحبه با کوردستان٢٤، موضوع سرشماری در اقلیم کوردستان و عراق را مورد توجه قرار داد و گفت که نتایج سرشماری هیچ ارتباطی با اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق نخواهد داشت.

در اصل ١٤٠ آمده است که برای حل اختلافات در مناطق مورد مناقشه بین اقلیم کوردستان و عراق، باید سرشماری برگزار شود و بر اساس نتایج آن، در مورد مالکیت مناطق تصمیم‌گیری شود که متعلق به کدام ملیت است.

سیروان محمد، گفت این سرشماری که قرار است با هماهنگی وزارت‌های برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان و عراق در نوامبر آینده انجام ‌‌شود، "سرشماری توسعه" نام گرفته و در آن فقط تعداد سکان بدون درنظر گرفتن ملیت و مذهب، ثبت می‌شود و توافق کرده‌اند که از نتایج آن برای مقاصد سیاسی بهره‌گیری نشود.

به گفته این مقام وزارت برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان، سرشماری مورد اشاره در اصل ١٤٠ قانون اساسی عراق، با سرشماری ماه نوامبر فرق دارد و از نتایج سرشماری نوامبر فقط برای مسائل مربوط به توسعه و آبادانی بهره گرفته می‌شود.

هفته گذشته، مرحله سرشماری آزمایشی در همه استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، آغاز شد.

از سال ١٩٩٧ تاکنون در عراق سرشماری عمومی انجام نشده است و وزارت برنامه‌ریزی این کشور ناچار بوده در امور خود، به آمار و اطلاعات کوپن‌های خانوار تکیه کند.

از آن زمان تا کنون بارها انجام سرشماری به تعویق افتاده است و دلایل اصلی آن را اختلافات سیاسی و اختصاص ندادن بودجه کافی، دانسته‌اند.

در عراق، جوامع ملیتی و دینی گوناگون زندگی می‌کنند که در امر تشکیل دولت و مدیریت کشور، اختلافات عمیق دارند و به همین دلیل شمار جمعیت هر یک از آنها در به دست آوردن سهم بیشتر از قدرت، نقش تعیین کننده دارد.

از همین رو انجام سرشماری از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، زیرا آمار واقعی نفوس جوامع این کشور را مشخص و در واقع جایگاه و سهم آن‌ها در قدرت را تعیین می‌کند.

اما چنانچه برمی‌آید با هدف جلوگیری از تشدید اختلافات، در سرشماری نوامبر، ملیت و مذهب سکان در نظر گرفته نمی‌شود و در پرسشنامه سرشماری، پرسش ملیت و مذهب، حذف شده است.

ب.ن