رئیس ستاد مشترک نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان و فرمانده‌ی نیروهای هلندی در کوردستان بر ادامه‌ی همکاری‌ها تأکید کردند

بر ادامه‌ی کمک‌های ائتلاف به نیروهای پیشمرگه تأکید گردید

رئیس ستاد مشترک وزارت پیشمرگه و مشاور ارشد نظامی هلند در اقلیم کوردستان درباره‌ی کمک نیروهای ائتلاف و هلند به نیروهای پیشمرگه گفتگو کردند.

وزارت پیشمرگه روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد، سرتیپ عیسی عوزیر، رئیس ستاد مشترک وزارت پیشمرگه با سرهنگ والتر، مشاور ارشد نظامی نیروهای هلندی در اقلیم کوردستان دیدار کرد.

در این دیدار موضوعات موردعلاقه وزارت پیشمرگه و تیم نظامی هلند در اقلیم کوردستان و همچنین موضوع اصلاحات در وزارت پیشمرگه و مراحل این روند مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.

کمک‌های ائتلاف به نیروهای پیشمرگ نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود و دو طرف این موضوع را با اهمیت بسیار مورد بحث‌وبررسی قرار دادند.