سازمان حفاظت از محیط زیست: فضای سبز را در اقلیم کوردستان توسعه می‌دهیم

"برای رویارویی با تغییرات آب و هوایی"
نشان سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان
نشان سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- یک مقام در سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان، می‌گوید که برای کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوایی، فضای سبز در اقلیم را توسعه می‌دهند.

آزاد نوری، مدیر بخش فنی در سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ١٧ ژوئن در مصاحبه با کوردستان٢٤، اعلام کرد که اقلیم کوردستان ٢٠ درصد فضای سبز دارد و برای توسعه آن تلاش می‌کنند.

وی تاکید کرد که کابینه نهم برای رویارویی با خشکسالی و بیابانزایی و کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوایی، اقدامات مطلوب انجام داده و در راستای آن به انرژی پاک تکیه می‌کند.

او با اشاره به اینکه پیشبینی شده در حدود بیست سال آینده، ٣٠٠ روز از سال بارش ریزگرد اتفاق بیفتد، گفت کابینه نهم برای رویارویی با آن، فضای سبز را توسعه خواهد داد.

مدیر بخش فنی در سازمان حفاظت از محیط زیست اقلیم کوردستان، طرح‌های کابینه نهم برای رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت که برای ذخیره‌سازی بیشتر آب، تلاش می‌کنند.

ب.ن