خبرنگار کوردستان ۲۴ از نزدیک با بازماندگان حادثه‌‌ی غرق‌شدن قایق پناه‌جویان در ایتالیا دیدار کرد

در این حادثه از مجموع ۷۶ سرنشین قایق غرق شده ۱۱ نفر نجات یافته‌ اند

خبرنگار کوردستان۲۴ در یکی از بیمارستان‌های ایتالیا به دیدار تعدادی از نجات‌یافتگان قایق حادثه دیده‌ی پناهجویان در آب‌های ساحل ایتالیا رفته و مشاهدات آنان را بازگو می‌کند

بازماندگان به آواره هورامی خبرنگار کوردستان۲۴ می‌گویند اثر سرنسیانی این قایق از اقلیم کوردستان و شرق کوردستان (کوردستان ایران) به همراه دو خانواده‌ی افغانستانی بوده‌اند.

به‌گفته‌ی کسانی که سرنشین نجات یافته‌ی این قایق تفریحی هستند، ٢٧ کودکو زن باردار به مدت ٥ روز بر روی آب‌ها سرگردان بوده‌اند که عاقبت نیروهای گارد ساحلی ایتالیا به کمک آن‌ها رفته‌اند.

یکی از بازماندگان  این حادثه به نام "آکوقاضی‌زادهه" به خبرنگار کوردسان٢٤ گفت: قاچاقچیان آب آشامیدنی را روی قایق حامل آن‌‌ها نیاورده بودند و بعد از سه روز قایق آن‌ها سوراخ شده و بخشی از قایق زیر آب  رفته و اکثر سرنشیان آن غرق شده‌اند.

وی گفت: "تا زمانی که امداد گران به آن‌ها رسیدند از مجموع ٧٦  سرنشین تنها ٢١ نفر زنده بودند که یکی از آنان نیز در جیران عملیات نجات جان باخت.

به گزارش خبرنگار  کوردستان۲۴  که با چند تن از بازماندگان گفتگو کرده است، «آنها به دلیل این‌که بستگان نزدیک خود را جلو چشمانشان از دست داده‌اند، در وضعیت روحی بدی قرار دارند.

نجات یافتگان این حاثه در حالیکه خود و خانواده‌شان را فدا کردند، متاسفند، اما چون بهای سنگینی پرداخته‌اند، نمی‌خواهند برگردند. با این حال از شهروندان اقلیم کوردستان و سایر مناطق کوردستان می‌خواهند که وارد این مسیر خطرناک نشوند.

خبرنگار کوردستان۲۴  گفت: هیئت اعزامی دولت اقلیم کوردستان به توصیه‌ی مسرور بارزانی با مقامات مربوطه‌ی دولت ایتالیا دیدار و از بیمارستان بازدید کرده و با همکاری مقامات وزارت کشور ایتالیا در حال بررسی برای یافتن اجساد مفقودین است.

هیئت اعزامی دولت اقلیم کوردستان تاکید کرد که در صورت تمایل به بازگشت بازماندگان کمک خواهند کرد و با دولت ایتالیا بازگشت اجساد به زادگاه خود را تسهیل خواهند کرد.

اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیمن کوردسان روز سه‌شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٣، اعلام کرد که به توصیه‌ی مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کورستان از طریق نمایندگی اقلیم کوردستان پیگیری وضعیت پناهجویان قایق حادثه دیده شده و یک اتاق عملیاتی را برای نظارت وضعیت قربانیان وکمک‌های لازم تشکیل داده است.