اقدامات خیرخواهانه بنیاد خیریه بارزانی در عید قربان

"به صدها خانواده و بیش از ١٥ هزار کودک کمک شد"
بنیاد خیریه بارزانی سبدهای غذایی ارائه می‌کند - عکس: آرشیو
بنیاد خیریه بارزانی سبدهای غذایی ارائه می‌کند - عکس: آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤)- بنیاد خیریه بارزانی، در عید قربان به صدها خانواده و بیش از ١٥ هزار کودک، کمک‌های غذایی و مالی ارائه کرده است.

بنیاد خیریه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از هفت میلیارد دینار، به طرح‌‌های خیریه در سراسر اقلیم کوردستان اختصاص داده است.

در چارچوب طرح "فرزندان عزیز" بالغ بر ٤.٥ میلیون دلار به ١٥ هزار و ٢٤٥ کودک، کمک مالی ارائه شده است.

همچنین به بیش از ٦٠٠ خانواده کمک نقدی شده و در چارچوب طرح دیگری، بین ٥٠٠ خانواده سبد غذایی توزیع شده است.

بنیاد خیریه بارزانی در اقدامی جداگانه برای ٥٩٦ کودک به منظور آمادگی برای عید قربان، لباس تهیه کرده است.

ب.ن