احیای چشمه‌ خشک شده در منطقه گرمیان

"از تلف شدن پرندگان و جانوران جلوگیری می‌کند"
چشمه‌ خشک شده پس از سال‌ها در روستای داوده احیا شد
چشمه‌ خشک شده پس از سال‌ها در روستای داوده احیا شد

اربیل (کوردستان٢٤)- چشمه‌ خشک شده در منطقه گرمیان پس از سال‌ها توسط فعالان محلی احیا شد و می‌گویند از تلف شدن پرندگان و جانواران، جلوگیری می‌کند.

در روستای داوده در منطقه گرمیان اقلیم کوردستان، چشمه‌ای پس از سال‌ها خشک شدن، با تلاش مردم منطقه احیا شد و در اطراف آن حوضچه‌ای ایجاد شد تا منبع تامین آب برای جانوران و پرندگان شود.

گوران جلال از فعالان محلی که برای احیای چشمه‌های خشک شده تلاش می‌کنند، گفت:"برای احیای چشمه‌ها از بیل مکانیکی استفاده می‌کنیم. گرمای شدیدی منطقه را در بر گرفته است و جانوران و پرندگان از بی‌آبی تلف می‌شوند. ما چشمه‌ها را احیا می‌کنیم تا از تلف شدن آنها جلوگیری کنیم."

به غیر از خشک شدن چشمه‌ها، شکار غیرقانونی هم جانواران و پرندگان منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

قاضی نجم، مدیر جنگلبانی گرمیان، گفت:"از مردم می‌خواهم که از شکار غیرقانونی، به خصوص شکار آهو پرهیز کنند."

خشکسالی و کمبود باران در سال‌های گذشته عامل کاهش منابع آب و خشک شدن چشمه‌ها بوده‌ است.

ب.ن