وزیر اوقاف اقلیم کوردستان: باید دولت عراق و جامعه‌ی جهانی با جدیت بیشتری به امور ایزدی‌ها بپردازند

عدم اجرای توافق‌نامه‌ی شنگال مانع بازگشت ایزدی‌ها به زادگاهشان شده است
پیشتوان صادق وزیر اوقاف و امور ادیان دولت اقلیم کوردستان
پیشتوان صادق وزیر اوقاف و امور ادیان دولت اقلیم کوردستان

پشتیوان صادق، عدم اجرای توافقنامه‌ی عادی‌سازی اوضاع در شنگال (سنجار) را تهدیدی برای آشتی دانست و گفت: جامعه‌ی جهانی و دولت عراق باید در اجرای این توافق جدیت ویژه داشته باشند و شهروندان ایزدی به وطن خود بازگردند.

پشتیوان صادق وزیر اوقاف و امور ادیان دولت اقلیم کوردستان در ششمین کنفرانس لالش برای صلح و همزیستی در شنگال، به نمایندگی از دولت اقلیم کوردستان سخنرانی کرد. وزیر اوقاف دولت اقلیم کوردستان گفت" دولت اقلیم کوردستان به‌‌طور جدی تلاش می‌کند که آنچه در توان دارد به همراه دولتفدرالل یا به‌تنهایی در جهت خدمت به خواهران و برادران ایزدی انجام دهد و در برابر دولت فدرالل عراق و جامعه‌ی بین‌المللی در این راستا دریغ نکرده است.

وی گفت: «برادران و خواهران ایزدی و کل جامعه عراق و منطقه به خاطر اقدامات و رفتار داعش آسیب‌های زیادی دیده‌اند. همه ما می دانیم که تروریسم با هیچ ملت و مذهبی ارتباطی ندارد. اما پس از پیروزی پیشمرگه، ائتلاف بین‌المللی و نیروهای عراقی باید به وضعیت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برادران و خواهران ایزدی توجه کنند.

وی عدم بازگشت شهروندان ایزدی به وطن خود را بزرگ‌ترین آسیب به حال و آینده ایزدی‌ها و نقض بزرگ حقوق بشر دانست. بنابراین، دولت جامعه جهانی و به‌ویژه دولت عراق باید اجرای توافق برای عادی‌سازی اوضاع در سنجار را تسهیل کنند تا شهروندان ایزدی به وطن خود بازگردند.

وی گفت: حل نشدن مشکلات و موانع پیش روی ایدی‌ها تهدیدی برای آشتی بین‌المللی است و شورای امنیت سازمان ملل باید راهی برای جلوگیری از رنج بیشتر شهروندان ایزدی بیابد.

وزیر اوقاف دولت اقلیم کوردستان گفت: دولت اقلیم کوردستان آنچه در توان داشته است برای شهروندان ایزدی انجام داده است و بخشی از حل مشکلات در حد توان دولت عراق و جامعه‌ی بین‌المللی است.