آمریکا در عراق و سوریه باقی خواهد ماند

آمریکا برخلاف حضورش در سوریه به خواست دولت عراق در این کشور حضور دارد.

K24 - اربیل

آندره اونتیکوف کارشناس مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار سرشناس روسیه اعلام کرده است که نیروهای آمریکا در عراق و سوریه باقی خواهند ماند.

وی در مقاله‌ای در روزنامه ازفیستیای روسیه نوشته است که نیروهای آمریکا بنا به خواست عراق در این کشور حضور دارد، بنابراین پس از پایان داعش می‌تواند خواستار خروج آنها شود.

اما در سوریه، آمریکا خودسرانه نیروهایش را به این کشور گسیل کرده است.

 با اعتقاد این کارشناس مسائل خاورمیانه، نشانه‌های از دولت آمریکا  وجود دارد که به بهانه وجود ترور نیروهایش را در عراق و سوریا حفظ خواهد کرد.

اونتیکوف نوشته است که پس از پایان داعش، وظیفه نیروهای آمریکا در عراق مشاورت و همکاری ارتش عراق برای آموزش نظامی خواهد بود.

درباره سوریه هم تصریح کرده که یکی از اعضای مجلس این کشور به رسانه‌های آمریکا گفته است پس از پایان داعش که اکنون تنها 5 درصد خاک سوریه را در کنترل دارد، آمریکا هیچ بهانه‌ای برای ماندن در این کشور ندارد.

همچنین نوشته است که پس از کنترل رقه از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک هنوز معلوم نیست که آیا این شهر را به دمشق تحویل خواهد داد یا آمریکا اجازه چنین کاری نخواهد داد.

به گفته این تحلیل‌گر روسی، عراق می‌تواند به طور جدی در راستای خروج نیروهای آمریکا تلاش کند، چونکه به خواست بغداد به این کشور آمده‌اند، اما سوریه باید چشم به راه بغداد باشد.