کنگرە آمریکا طرح تحریم گروههای داخل حشد الشعبی را بررسی می‌کند

"عصائب اهل حق"، "النجباء" و " حزب‌الله عراق" از گروههای تشکیل دهندە حشد الشعبی هستند

 K24- اربیل

کنگرە آمریکا در حال بررسی طرحی است کە سە گروه تشکیل دهنده حشدالشعبی را وارد لیست تروریسم خواهد کرد.

عصائب اهل حق"، " جنبش نجباء" و "حزب‌‌الله عراق" گروهایی هستند کە در طرح کنگرە آمریکا در لیست تحریم گروههای تروریستی قرار خواهند گرفت.

بر اساس اطلاعات سامانە اینترنتی کنگرە آمریکا، سە گروهک یاد شدە کە از ارکان اساسی تشکیل دهندە شبه‌نظامیان حشد الشعبی تحت حمایت ایران هستند، بەعنوان گروه‌هک‌های تروریستی مورد تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت. این گروهک‌ها مستقیما از سوی فرماندهی سپاە قدس ایران حمایت می‌شوند.

طرح تحریم گروه‌های تشکیل دهنده حشد الشعبی، در نشست‌های آیندە کنگرە آمریکا بررسی خواهد شد.

از سوی دیگر " هادی اکرم الکعبی" رئیس جنبش النجباء در مصاحبە با وبسایت "الاخبار" گفتەاست کە " وظیفە اساسی ما بە عنوان گروه مقاومت اسلامی مبارزە با اشغال عراق است. مقاومت اسلامی سال ٢٠٠٣ همزمان با اشغال عراق از سوی آمریکا تأسیس شدە است، بە همین ‌خاطر وظیفە اصلی ما هدف قراردادن نیروهای اشغالگر آمریکایی است. مخصوصا آنان نباید در عراق فعالیت دیپلماتیک داشتە‌باشند".

قبل از آن " قیس الخزعلی" رئیس گروهک " عصائب اهل حق" اعلام کردە بود کە " لازم است وزیر خارجه آمریکا بعد از پایان جنگ داعش سریعا نیروهای کشورش را از خاک عراق خارج کند".

٢٨ ماه میلادی گذشتە ، "هدرناورت" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا از ابو مهدی المهندس معاون فرماندە حشد شعبی بە عنوان تروریست نام برد و گفت: المهندس از سال ٢٠٠٩ از سوی آمریکا در لیستی تروریسم قرار گرفته است.