دبیرکل حزب دمکرات: جمهوری اسلامی حملە تروریستی شب یلدا را انجام دادە است

در این حملە در نزدیکی کوی سنجق ٦ نفر کشته شدند
kurdistan24.net

 k24- اربیل

مصطفی مولودی دبیر کل حزب دمکرات کردستان امروز یکشنبه ٢٦ آذرماه  بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: جمهوری اسلامی ایران عملیات تروریستی شب یلدای سال گذشتە علیە این حزب را انجام دادە است.

 مولودی  کە در حاشیه مراسم ٢٦ آذر روز پیشمرگه و بە اهتزاز در آمدن پرچم کردستان، سخن می‌گفت، در آستانه اولین سالگرد حملە تروریستی بە یکی از مقرهای این حزب اعلام کرد کە " دادگاه اقلیم کردستان تاکنون در حال پیگیری و تعقیب پروندە این حملە تروریستی است."

مولودی، ضمن ابراز رضایت از تلاش دادگاه اقلیم کردستان گفت: " امیدواریم کە این پروندە هرچە سریعتر بە نتیجه نهایی برسد."

دبیرکل حزب دمکرات کردستان، ضمن تأکید بر اینکە  بە نظرآنان عمل تروریستی شب یلدا از سوی حکومت جمهوری اسلامی انجام شدە است، گفت:" بە همین دلیل ما امیدواریم کە در مجموع جمهوری اسلامی و مجریان این عمل تروریستی محکوم شدە و بە سزای قانونی خود برسند."

یک سال پیش، هنگام برگزاری مراسم شب یلدا از سوی اعضای حزب دمکرات کردستان در یکی مقرهای این حزب در کوی سنجق، ٥ عضو این حزب و یکی از کارمندان پلیس اقلیم کردستان بە شهادت رسیدند و سە نفر از پیشمرگان هم زخمی شدند.

دادگاه اقلیم کردستان اعلام کردە است کە تعدادی از اعضای یک تیم تروریستی را در این رابطه بازداشت کردە و روند محاکمە آنان ادامە دارد.   

/ا.م