٥ مارس سالروز آغاز قیام سراسری مردم اقلیم کردستان

در آستانە بیست وهفتمین قیام مردم کردستان، اختلافات دولت و مردم اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق بە اوج خود رسیدە است

 k24- اربیل

دولت مرکزی عراق در آستانە بیست و هفتمین سالگرد قیام سراسری مردم اقلیم کردستان، لایحە بودجە را بدون حضور نمایندگان کرد از مجل عبورد داد. این اقدام دولت مرکزی، نارضایتی مردم کردستان و  تنش میان اربیل و بغداد را افزایش دادە است.

در پی سالها مبارزە  احزاب سیاسی، پیشمرگان و همە اقشار مردم کردستان و همچنین جنگ تحمیلی ٨سالە بین ایران و عراق و تشدید سرکوب مردم کردستان از سوی رژیم بعثی در چارچوب کشتن و زندەبەگور کردن ١٨٢ نفر از مردم تحت عنوان "انفال کردستان" بمباران شیمایی حلبچە و "درە بالیسان"، خیزش مردم کردسان بە قیام سراسری تبدیل شد.

 

روز اول قیام مردم کردستان در شهر رانیە
روز اول قیام مردم کردستان در شهر رانیە

 

اقشار مختلف مردم شهر رانیە در روز ٥ مارس ١٩٩١(١٤اسفند١٣٦٩) در روز سرآغاز قیام سراسری بە خیابان‌ها آمدە و ادارات دولتی و مراکز امنیتی و نظامی را بە تصرف خو در آوردند. درپی این اقدام انقلابی رانیەای‌ها، احزاب کردستان نیز در صفوف "جبهە کردستانی" از کوههای کردستان بە کمک مردم شتافتند و قیام بە دیگر شهرهای کردستان گسترش یافت.

سرانجام روز ٢١ سپتامبر مصادف با عید نوروز سال ١٣٧٠،  شهر کرکوک نیز بە عنوان آخرین شهر بزرگ اقلیم کردستان بە تصرف مردم و نیروهای مردمی پیشمرگه در آمد.

پس از آزادی کردستان عراق و تشکیل دولت اقیم کردستان از سال ١٣٩١ تا سال ٢٠٠٣ میلادی کە بە سقوط حتمی حکومت دیکتاتور صدام حسین انجامید، همە احزاب و جریانهای سیاسی عراقی در پناه مردم کردستان بە سر بردند، اما اکنون پس از آزادی عراق و ایجاد دولت فدرال با مشارکت همەی مردم عراق، بار دیگر برخی از احزاب و شخصتهایی کە سالها تحت حمایت مرم کردستان بودند، در مسند قدرت موجب افزایش تنش میان کردها و حکومت مرکزی شدەاند.

کارزار در حمایت مردم کردستان از برگزاری همە‌پرسی استقلال
کارزار در حمایت مردم کردستان از برگزاری همە‌پرسی استقلال

 در همەپرسی استقلال کردستان کە در سوم مهرماه گذشتە برگزاری گردید، بیش از ٩٢ درصد مردم بە استقلال رأی دادند. پس از برگزاری این همەپرسی بار دیگر کردستان مورد تهاجم نیروهای عراقی و میلیشیاهای حشد شعبی قرار گرفت و بار دیگر کردستان را مورد محاصره قرار داد. بغداد در آخرین اقلدم خود در آستانە سالروز قیام مردمی مردم کردستان لایحە بودجه سال جاری بدون رضایت و شرکت نمایندگان کردستان از مجلس عبور داد.

مسعود بارزانی رهبر مبارزاتی مردم کردستان در پیامی بە مناسبت ٢٧مین سالروز آغاز قیام مردم کردستان، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز قیام گفتە است که "آنچه تحت عنوان تصویب بودجە در تاریخ ٣/٣/٢٠١٨(١٣ اسفند١٣٩٦) در پارلمان عراق رخ داد، آشکارا زیرپاگذاشتن شراکت و توافق و توازن و اصول قانون اساسی و استثمار برنامە‌ریزی شدە مردم کردستان بود".  

پیام مسعود بارزانی بە مناسبت سالروز قیام مردم کردستان

 

کردستان٢٤ را در فیسبوک، تویتر و تلگرام دنبال کنید.

/ا.م