آمریکا بزرگترین فروشنده اسلحه در جهان است

هند بزرگترین وارد کننده اسلحه است

K24 - اربيل

ایالات متحده آمریکا طی پنج سال گذشته بزرگترین صادرکننده اسلحه در جهان بوده و خاورميانه هم بزرگترین وارد کننده آن بوده است.

موسسه سیپری برای صلح جهانی گزارش داده است آمریکا از سال‌ 2013 تا 2017، 34 درصد صادرات جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی جهان را به خود تخصیص داده است.

صادرات اسلحه آمریکا از سال‌ 2008 تا 2017 به طور 25 درصد افزایش یافته است.

صادرات اسلحه آمریکا طی پنج سال گذشته 58% درصد بیشتر از روسیه بوده است که دومین صادرکننده اسلحه در جهان است.

آمریکا در پنج سال گذشته به 98 کشور اسلحه صادر کرده است.

49% درصد صادرات اسلحه آمریکا در پنج سال گذشته به خاورمیانه بوده است.

صادرات اسلحه روسیه دومین صادر کننده اسلحه طی دو دوره از سال 2008 تا 2017،  7.1 درصد کاهش یافته است.

روسیه 20 درصد صادرات اسلحه جهان را  تشکیل داده است.

صادرات اسلحه فرانسه طی این مدت 27 درصد افزایش یافته است و به سومین صادرکننده اسلحه در جهان تبدیل شده است.

 صادرات آلمان چهارمین صادر کننده اسلحه طی سال 2008 تا 2017، 14 درصد کاهش یافته است.

اما صادرات اسلحه آلمان به خاورمیانه 109% افزایش یافته است.

کشورهای معدودی خارج از  محدوده آمریکای شمالی و اروپا هم از عمده صادرکنندگان اسلحه هستند.

چین از سال 2013 تا 2017 پنجمین صادرکننده اسلحه بوده است. صادرات اسلحه چین در دوره از 2008 تا 2017، 38 درصد افزایش یافته است.

پاکستان از سال 2013 تا 2017 بزرگترین واردکننده اسلحه از چین بوده است.

صادرات اسلحه چین به الجزائر و بنگلادش در این دوره افزایش یافته است.

صادرات اسلحه اسرائیل 55 درصد، کره جنوبی 65 درصد و ترکیه 145 درصد از سال 2008 تا 2017 افزایش یافته است.

 

انتقال اسلحه در بین کشورهای جهان از سال 1978 تا 2017
انتقال اسلحه در بین کشورهای جهان از سال 1978 تا 2017

بزرگترین واردکنندگان اسلحه

وارادت خاورمیانه از  جنگ افزار و تجهیزات نطامی طی 10 سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

واردات کشورهای خاورمیانه از جنگ افزار و تجهیزات نظامی طی دوره از سال 2008 تا 2017، 103 درصد افزایش یافته است.

اگر چه به خاطر نقض حقوق بشر صادرات اسلحه به خاورمیانه انتقادهایی در آمریکا و اروپا در پی داشته است،  صادرات آمریکا و اروپا عمدتا به خاورمیانه بوده است و عربستان بیش از 98 درصد واردات منطقه از اسلحه را تشکیل داده است.

عربستان دومین وارد کننده اسلحه، واردات تجهیزات نظامی و جنگ افزار از سال 2008 تا 2012، 225 درصد افزایش داده است.

مصر سومین وارد کننده اسلحه، واردات این کشور از سال 2008 تا 2013، 215 درصد افزایش یافته است.

امارات متحده عربی چهارمین واردکننده اسلحه و قطر بیستمین واردکننده، واردات خود را افزایش داده‌اند و چندین قرارداد بزرگ خرید تجهیزات نظامی در این دوره امضا کرده‌اند

جنوب آسیا

هند بزرگترین وارده کننده جهانی اسلحه از سال 2013 تا 2017 بوده است.

واردات هند از تجهیزات نظامی در این دوره 12 درصد کل واردات جهان را ره به خود تخصیص داده است.

واردات این کشور طی دو دوره از سال 2008 تا 2017، 24 درصد افزایش یافته است.

62 درصد واردات هند از تجهیزات نظامی از سال 2013 تا 2017 از روسیه بوده است.

اما واردات این کشور از تجهیزات نظامی آمریکا از سال 2008 تا 2017، 557 درصد افزایش یافته است و باعث شده که هند به بزرگترین واردات اسلحه در جهان تبدیل شود.

اما  واردات پاکستان از اسلحه با وجود تنش با هند، از سال 2008 تا 2017، 36 درصد کاهش یافته است.

پاکستان از سال 2013 تا 2017، 2.8% واردات اسلحه جهان را تشکیل داده است.

واردات این کشور از تجهیزات نظامی آمریکا از سال 2013 تا 2017 در مقایسه با پنج سال قبل از آن 76 درصد افزایش یافته است.

آفریقا

واردات آفریقا از تجیهزات نظامی از سال 2008 تا 2017، 22 درصد کاهش یافته است.

الجزائر از سال 2013 تا 2017، 52 درصد واردات اسلحه در آفریقا را به خود اختصاص داده است.