اعتصاب مردم بانە وارد بیست و یکمین روز شد

جلال محمودزادە گفتە است در حمایت از مردم بانە از مجلس شورای اسلامی استعفا خواهیم داد
kurdistan24.net

 K24- اربیل

در حالی که اعتصاب مردم بانە وارد بیست و یکمین روز خود شد نمایندە شهر مهاباد در مجلس ایران از تلاش برای استیضاح حسن روحانی خبر داد.

خبرگزاری "هاژه"، جلال محمودزادە نمایندە مهاباد در مجلس ایران روز جمعە ١٤ فروردین گفت: انتظار نداشتیم دولت آقای روحانی جواب مردم کرد و مرزنشینان را با محاصره اقتصادی و مسدود نمود مرزها و معابر کولبری بدهند.

محمـودزادە گفتە است: ما نمایندگان کورد مجلس شورای اسلامی ایران در صدد سوال از شخص رئیس جمهور هستیم، اگر نتوانستند ما را قانع کنند قطعا نسبت به استیضاح ایشان اقدام خواهیم کرد.

رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز چهارشنبه، ۲۹ فروردین گفته بود که مصوبه دولت مبنی بر "ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها باعث بیکاری بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر شده است.

نمایندە مهاباد در مجلس ایران گفتە همچنین گفتە است: "در صورتی که با استیضاح رئیس جمهوری نیز راه به جایی نبریم، از مجلس شورای اسلامی استعفا خواهیم داد."

حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج نیز با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب بازاریان بانه حمایت کرده است. امینی در بخشی از این بیانیە گفتە است: "با بستن مرز بر روی چند شهر کوچک و محروم از هر گونه امکانات کسب و کار در مناطق کردنشین، و دیگر مناطق اهل سنت، کمترین دگرگونی و تحول مثبتی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد."

/ا.م