واکنش وزارت خارجه ایران بە اظهارات مقتدی صدر

بهرام قاسمی: در مورد انتخابات عراق باید صبر کرد و نتایج را دید که کدام ائتلاف‌ها دولت تشکیل می‌دهند

 اربیل (کردستان٢٤) - بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجە ایران روز دوشنبە ٣١ اردیبهشت  در خصوص انتخابات عراق و پیروزی سائرون و موضع گیری مقتدی صدر علیه ایران و مسائل اقتصادی بین ایران و عراق بە خبرنگاران پاسخ داد.

بە گزارش تسنیم بهرام قاسمی در مورد روابط ایران و دولت آیندە عراق گفت: "با توجه به نوع روابط خوب با عراق، با دولت این کشور مشکلی نخواهیم داشت. من اظهار خوشبینی دارم نسبت به انتخابات و تشکیل دولت و باید صبر کرد و نتایج را دید که کدام ائتلاف‌ها دولت تشکیل می‌دهند."

ائتلاف سائرون بە رهبری مقتدی صدر کە بیشترین آراء انتخابات پرالمانی عراق را کسب کردەاست، مخالفت خود با حضور ایران در عراق را اعلام کردەاست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ خبرنگاران نسبت بە سخنان صدر، گفت: "  ما عراق را که کشور مستقل می‌دانیم و به آرای مردم عراق احترام می‌گذاریم و هر کس که در این کشور، دولت را در دست بگیرد ما مشکلی نداریم و روابط رو به رشدمان ادامه پیدا خواهد کرد."

جمهوری اسلامی در واکنش بە حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریە و عراق گفتە است کە این نیروها در پی درخواست دولتهای قانونی در این کشورها حضور دارند.

/چللب