ایران آب آشامیدنی مردم قلعەدیزە را قطع کرد

جمهوری اسلامی از سالها‌ پیش احداث سد‌های متعددی بر روی رودخانە زاب کوچک را آغاز کردە است

 اربیل (کردستان٢٤)- در پی قطع آب روخانه زاب کوچک از سوی حکومت ایران، آب وردی بە سد دوکان بە شدت کاهش یافتە و توزیع آب آشامیدنی مردم قلعە‌دیزە نیز دچار مشکل شده است.

بە گزارش مدیریت منابع و مخازن آبی دولت اقلیم کردستان، حکومت ایران درحالی آب زاب کوچک را قطع کردە است کە می‌بایست از اول ماه جاری میلادی آب این رودخانە را بە سوی اقلیم کردستان باز نماید.

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان، این اقدام ایران توزیع آب آشامیدنی ساکنان شهر قلعەدیزە را دچار مشکل جدی کردە است.

دولت اقلیم کردستان اعلام کردە کە قباد طالبانی معاون نخست وزیر و  "ریباز حملان" جانشین وزیر کشاورزی و منابع آبی، در جهت حل این مشکل با کونسولگری جمهوری اسلامی و مراجع ذیربط در تماس هستند.   

جمهوری اسلامی ایران در حالی برای دومین بار آب زاب کوچک را قطع کردەاست کە این منبع آبی نیاز بخش بزرگی از ساکنان جنوب عراق نیز را تأمین می‌کند.

/ا.م